Na kratko...*
“Kar se tiče toplic, so ene na Srednjem Kranjskem nadvse dobre, da jih od daleč obiskujejo.,” so besede, ki jih je v drugi polovici sedemnajstega stoletja v svoji knjigi uporabil polihistor Janez Vajkard Valvasor in s tem potrdil večstoletno turistično dejavnost kraja, saj so Dolenjske Toplice še danes eden najbolj obiskanih zdraviliških območij v Sloveniji.

Zgodovina
Prve omembe Toplic segajo v leto 1228, ko je Henrik IV., mejni grof Istrski, podelil del svoje imovine cistercijanski opatiji Stična. Kraj, ki se imenuje po izviru termalnih vrelcev, so ga le ti zaznamovali že od pradavnine, dokaz katerega so arheološka najdišča v neposredni bližini kraja.

Danes so Dolenjske Toplice prostor zdraviliškega, wellness in kongresnega turizma ter območje neokrnjene naravne in bogate kulturne dediščine.
Gonilna sila zdraviliškega in wellness turizma so Terme Krka, ki v našem kraju delujejo že skoraj štirideset let. Najnovejša pridobitev našega kraja pa je Kulturno kongresni center, katerega poglavitna dejavnost je kongresni turizem.

Naravno in kulturna dediščina
Med neokrnjeno naravno dediščino uvrščamo Kočevski Rog, ki kraj obdaja z desne strani in ki med svojim debli skriva tudi kulturno dediščino. Govorimo o Bazi 20, danes edini tovrstni muzej na prostem v Evropi, med drugo svetovno vojno pa kompleks barak, ki so služile kot sedež vojaškega in političnega vodstva slovenskega narodnoosvobodilnega gibanja.

Med pomembne stebre kulturne dediščine štejemo tudi cerkve, nekatere med njimi so bila pomembna romarska središča. V kraju Soteska si lahko ogledamo razvaline nekdaj mogočnega gradu, blizu katerega se bohoti vrtni paviljon s Hudičevim turnom ter ogledni depo starih avtomobilov, katerega oskrbnik je Tehniški muzej Bistra.
Največ dogajanja v kraju je v poletnih mesecih, ko se odvijajo poletne kulturne in družabne prireditve (od maja do konca septembra), vrhunec pa praznovanje doseže ob občinskem prazniku (22. julij), ko se odvija Topliška noč, največja in najpomembnejša kulturna prireditev v kraju.

Vir: www.slovenia.info/si/Orte-Sloweniens/Dolenjske-Toplice.htm?_ctg_kraji=2870&lng=1&redirected=1

Ocenjevanje 5,0
Moja ocena:

Nasveti za prosti čas Dolenjske Toplice

Prikaži vse nasvete za prosti čas


Pišite na Dolenjske Toplice

TIC Dolenjske Toplice
Sokolski trg 4, SI-8350 Dolenjske Toplice

Telefon
+386 7 38 45 188
Domača stran
https://tic.dolenjske-toplice.si
E-Mail
tic@dolenjske-toplice.si

Zahtevek und Naročilo brošure

Smučišča
Loterija
Produkt-Paket für die ganze Familie
Primavera XXL-Gewinnspiel