Porečje reke Soče je prostrano in raznoliko ozemlje.

Razteza se od alpskega severa do nižin v spodnjem toku reke, zajema pa tudi doline Idrijce, Vipave in vseh ostalih pritokov.

Območje je upravno zaokroženo v Severni Primorski - Goriški statistični regiji, ki jo danes sestavlja trinajst občin:

Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal, Nova Gorica, Brda, Šempeter - Vrtojba, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko, Ajdovščina, Vipava, Idrija in Cerkno.

Ena ključnih razvojnih usmeritev regije je, da bo na celotnem obmocju razvijala turizem, združevala ponudbo in gradila skupno destinacijo. Ta destinacija se po reki Soči – največji naravni in simbolni znamenitosti območja – imenuje Smaragdna pot.

Vir: www.smaragdna-pot.com

Kontaktni podatki

Dodatne informacije:
http://www.smaragdna-pot.com/

Poizvedbe na:
info@smaragdna.com
Najnovejše ocene

Spletne kamere

Loterija
Pullover, Skibrille oder Anorak
Gewinnspiel der Marke Strawanza®